Dvojcestný autoalarm Magicar s plným Keyless ovládaním!


Tento alarm sa vyznačuje týmito odlišnosťami od známeho modelu Magicar M870/871 resp. M880/881:

 • ŠTARTOVACIE tlačidlo - štartovanie vozidla bude po namontovaní alarmu možné len štartovacím tlačidlom, nie je možné zapojenie alarmu bez štartovacieho tlačidla. Štartovacie tlačidlo je podsvietené.
 • RFID technológia - funkcia AUTO (zamykanie/odomykanie od vzdialenosti) prešla premenou – tentoraz sa vyhodnocuje blízkosť ovládača pomocou technológie RFID. Alarm taktiež umožňuje štartovanie tlačidlom len v prípade ak je prítomný ovládač s aktívnym RFID. Pre šetrenie batérie vo vozidle je alarm vybavený voliteľnou funkciou vypínania RFID vysielania po 3 alebo 8 dňoch prípadne bez vypínania.
 • Zmena tlačidiel a funkcií na ovládači - ovládač je dodávaný v čiernej farbe so striebornými tlačidlami so symbolmi funkcíí na tlačidlách. Odomykanie a zamykanie vozidla je na samostatných tlačidlách. Podsvietenie je štandardne modré, pri poplachu sa mení na červené.
 • Zmena kabeláže pre alarm - kabeláž obsahuje viaceré vodiče optimalizované pre použitie v nových vozidlách.

              - druhé zapaľovanie – potrebné pri niektorých vozidlách

              -  výstup signálu KeySense – v našom použití častejšie ako bypass

              -  pomocný výstup AUX3 – je možné využiť jeho automatickú aktiváciu pri zapnutí

                 zapaľovania alebo vypnutí zapaľovania (napr. sklápanie svetiel).

Nové programovateľné funkcie – možnosti:

 • Pravidelné štartovanie – rozšírená možnosť o pravidelné štartovanie po 8, 4 a 12 hodinách od zapnutia funkcie TIMER na ovládači. Pravidelné štartovanie v 24hod. cykle sa berie od nastaveného času v parametre TIMER (menu ovládača).
 • Oneskorenie vstupov má novú voľbu Auto – alarm kontroluje vstup dvere a až po zmene stavu ho berie ako zatvorené (max. 120sek).
 • Podržanie IG2 výstupu pri štarte alebo jeho vypnutie pri štarte
 • Možnosť voľby funkcie výstupu č.13 – nastaviť ako prídavný výstup pre klaxón alebo ako výstup STATUS – ten je aktívny len počas diaľkového štartu.
 • Štartovanie od teploty (zima / leto) – možnosť nastavenia štartu v prípade ak je aktivovaný pravidelný štart (24hod) a teplota klesne alebo presiahne nastavenú teplotu. Je možné zvoliť zvlášť 3 teploty pre letné obdobie a 3 teploty pre zimné obdobie.
 • Štartovanie pri nízkom stave batérie – štartovanie sa uskutoční v prípade poklesu napätia autobatérie pod 11,5V. Kontrola sa vykoná vždy každé 4 hodiny. Rezervačný režim musí byť nastavený pri týchto režimoch (alebo prestrihnutá slučka automatickej prevodovky).
 • Vylepšenie funkcií dostupných cez CAN BUS, možnosť vypnutia zasielania informácie cez CAN BUS o bliknutí svetlami, trúbení klaxónom, a vypnutie čítania nožnej brzdy 

 

  START_tla__idlo_ACC_w_M.jpgovladac_MR802A_m.jpg

 

Práca s alarmom je obdobná ako s predchádzajúcimi typmi, umožňuje použitie všetkých známych funkcií z týchto alarmov. Rozdiel je teda len v odlišnom naštartovaní vozidla – cez ŠTART tlačidlo za pomoci zošliapnutia brzdy, nastavenia rezervačného režimu (zasa za pomoci ŠTART tlačidla ) a vypnutia motora.

Tento štart prebehne podľa konfigurácie vozidla – v prípade ak je alarm zapojený analógovo, alarm po zošliapnutí brzdy a krátkom stlačení ŠTART tlačidla urobí štartovaciu sekvenciu. Ak je alarm zapojený cez CAN bus, musí sa 2x stlačiť ŠTART tlačidlo a pri treťom stlačení je nutné zošliapnuť brzdu (pri niektorých vozidlách je CAN informácia o zošliapnutí brzdy až po zapnutí zapaľovania).

Rezervačný režim sa nastavuje počas chodu motora dlhým stlačením ŠTART tlačidla (bliknú smerovky) a následne podľa programovateľnej voľby – otvorením/zatvorením dverí – alarm sa aktivuje a nastaví sa rezervačný režim.

Pre vypnutie motora je potrebné zošliapnuť brzdu a následne dlho podržať ŠTART tlačidlo.

Riadiaca jednotka je väčšia ako M880, jej rozmery sú 140x90x32 mm.
 

KONTAKT

0915 276 500
Michal Konč

Miesto Montáže
Košice, Pri plynární 7

Sídlo firmy
MISKON s.r.o.
Vyšný Čaj 37
Košice-okolie

Pracovná doba

Po - Pi od: 9:00

do: podla potreby